"Nigdy nie jest za wcześnie na lekcje mądrości i cnoty" - Jane la Fontaine

Kilka zdań powitania na portalu stowarzyszenia

GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU!

Witamy serdecznie na naszym portalu internetowym! Bylibyśmy szczęśliwi gdyby nasze altruistyczne zamierzenia i prezentowane inicjatywy na rzecz Giżycka spotkały się  z powszechnym zainteresowaniem. Płaszczyzną informacji o naszych zamierzeniach i realizacjach, będzie nasza  ciągle doskonalona strona  internetowa https://gizycko-miastomarzen.pl, na którą w wolnych chwilach zapraszamy. 

Naszym zamierzeniem jest obywatelskie zainspirowanie - poruszenie intelektualnych rozważań mieszkańców Giżycka i ich przedstawicieli w samorządzie (burmistrza, radnych) na rzecz ewidentnej potrzeby pracowania i wypracowania wizji miasta  marzeń. Dającego możliwości spełniania własnych planów, życia i rozwoju naszych dzieci czy perspektywę życiowych szans wnukom.

Może wśród odwiedzających nasz portal zyskamy sympatyków wspierających cele służące budowaniu społecznego zapotrzebowania na Giżycko Marzeń, osobistych dla każdego mieszkańca, a szczególnie wśród młodego pokolenia. 

Zmierzając do realizacji celów,  które zaczną być realnie widziane za 30, 50 czy 70 lat  polecamy się szczególnej uwadze giżyckiej młodzieży, szczerze zatroskanej losami miasta i swoim przyszłościowym bytem w tym mieście.

Jesteśmy/będziemy zawsze otwarci  na sygnalizowane uwagi jak i na nowych członków (z różnych środowisk) naszego stowarzyszenia, ze szczególną  uwagą na możliwość „przytulenia do stowarzyszenia”  młodych , ambitnych i kreatywnie twórczych Giżycczan. OCZYWIŚCIE  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSKICH  ( w tym i doświadczonych seniorów) DLA KTÓRYCH NASZE ZAMIERZENIA SĄ ZROZUMIAŁE I GODNE AKTYWNEGO WSPARCIA!!!


Do pobrania:

List otwarty do Samorządu i mieszkańców Giżycka.pdf