"Przeszłość, jeśli jej nie zapomnisz, stanie się drogowskazem w przyszłość" - Emil Ludwig

Giżycko wczoraj i dziś

BRUNONY 2023 ROZDANE!

DO KOGO TRAFIŁY STAUETKI?

We wtorek 28 marca 2023 r. wyróżniono najwybitniejszych mieszkańców Giżycka wręczeniem prestiżowych nagród ŚW. BRUNONA – PATRONA GIŻYCKA.  Dostojna i nobilitująca uczestników uroczystość, odbyła się  w Giżyckim Centrum Kultury .

Nagrodami św. Brunona  już od siedmiu edycji są honorowane  i doceniane  wybitne postacie związane z Giżyckiem, wpływające na rozwój miasta , zaangażowane oraz uznawane społecznie.  

Laureatami BRUNÓW w 2023 r. , w dziewięciu poszczególnych kategoriach, zostali: kultura - KRZYSZTOF KOSSAKOWSKI; sport-SANDRA KOPICZKO; gospodarka - FIRMA RODZINNA ŻUKOWSCY; turystyka - BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ "GERTIS" MAREK MAKOWSKI; ekologia - FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH;  zdrowie -  POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - KOŁO W GIŻYCKU; Ambasador Giżycka  - ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ; pomysł  - THE SUNSET; społecznik - MIESZKAŃCY GIŻYCKA za pomoc Ukrainie a   statuetkę honorową wręczono dla POWIATU SAALEKREIS I MIASTA  PARTNERSKIEGO  KWERFURT.

Pełny reportaż z tego wyjątkowego wydarzenia jest zaprezentowany na portalu Miasta www.gizycko.pl  i można się z nim zapoznać odwiedzając  https://gizycko.pl/brunony-2023-rozdane-do-kogo-trafily-stauetki-/

Jako członkowie stowarzyszenia GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU  z wielkim uznaniem oceniamy funkcje motywacyjno – mobilizacyjne PLEBISCYTU O NAGRODĘ ŚW. BRUNONA dla budowania coraz lepszej  wizji przemian Giżycka.

Laureatom wyróżnień Św. BUNONA  szczerze gratulujemy  a wielu innych mieszkańców Giżycka zachęcamy do brania przykładu z postawy oraz dokonań laureatów 2023 roku.

S.T.

Osobowości Giżycka  i związane z Giżyckiem

Nasze miasto to nie tylko infrastruktura , ciekawostki historyczne czy wspaniałe zabytki ale  interesując społeczność.

To głównie aktywni i kreatywni mieszkańcy oraz  osobistości (w naszym kraju a może i w świecie ) rodem z Giżycka , którzy są/mogą być powodem do autentycznej dumy  i budowania autorytetu obywatelskiego – godnego zainteresowania Naszego Miasta.

Wśród wielu wybitnych postaci związanych Giżyckiem warto zapamiętać HONOROWYCH OBYWATELI  I  wyróżnionych  MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA GIŻYCKA : https://gizycko.pl/honorowi-obywatele-gizycka/

Również  osoby znane i  związane  z Giżyckiem zostały zaprezentowane  przez W. Darskiego pod linkiem:

https://gizycko.pl/ludzie-znani-zwiazani-z-gizyckiem/

Muzyczne wspomnienie obchodów 400 lecia praw miejskich  naszego Giżycka

Warto przypomnieć utwór „Chwytaj wiatr w żagle” – słowa: Jadwiga HAS a muzyką: Jerzy Jarosław Dobrzyński

https://www.bing.com/search?q=Chwytaj+wiatr+w+%C5%BCagle&cvid=159300a882b748fd961b22a7a79df075&aqs=edge.0.69i59l2j0l7.17532j0j4&FORM=ANAB01&PC=LCTS


Miejsca godne polecenia

Ekomarina Giżycko, nad j. Niegocin

Przybywając do Giżycka – nieformalnej stolicy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich warto odwiedzić wyjątkowe zabytki takie jak: TwierdzaBoyn (więcej informacji  na portalu https://twierdza.gizycko.pl/ i    https://twierdza.gizycko.pl/?page_id=8),

Spacerkiem po Twierdzy Boyen

Most Obrotowy (więcej informacji oraz godziny otwarcia i zamknięcia mostu  na https://marigo.pl/most-gizycko/), Wieża Ciśnień(więcej na https://www.wieza-gizycko.pl/ ).

Wieża ciśnień (najlepszy punkt widokowy) i zabytkowy most obrotowy

Kawiarnia w dawnym bunkrze  przy moście kolejowym, obudowana współczesną techniką (kontakt@restauracjagrota.pl).  Galeria sztuki współczesnej w ramach MAZURSKIEJ FUNDACJI SZTUKI ART PROGRESS (w budowie) w dawnym poniemieckim schronie lotniczym na Pl. Grunwaldzkim MATYJASART@WP.PL czy też stara kamieniczka z wypukłymi szybami okiennymi na ul. Zajączka9.

Plac Grunwaldzki – pomnik Bojownikom o Wolność Ziemi Mazurskiej  odsłonięty w  1987 oraz kościół ewangielicki

Oraz stara dzielnica zabytkowa w kwartale ulic: Pionierska, Traugutta, 1 Maja i Kościuszki.

Fontanna  na aleji 1 Maja

Jako współczesne obiekty do zwiedzania można obejrzeć Kładkę łączącą ul Żeglarską (Centrum Miasta ) nad torami PKP z Molem nad j. Niegocin z tarasem widokowym, oraz umieszczone nad jeziorami Mamry i Niegocin współczesne mariny – przystanie żeglarskie. 

Widok na kanał Łuczański

Można również odbyć spacer nad jeziorem Niegocin i kanałem Łuczańskim od giżyckiego Hollywood – napis GIŻYCKO  przy plaży miejskiej,  aż po pomnik Dewischeit-a, promenadą widokową.

Rejony – osiedla miasta GIŻYCKO

Śródmieście, osiedle Wilanów, osiedle bloków wielorodzinnych „Mamry” (ul. Daszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Kombatantów, Królowej Jadwigi, Osiedle XXX-lecia, Smętka, Staszica, Wodociągowa), osiedle bloków wielorodzinnych „Polamowiec” (ul. Koszarowa, Nowowiejska),osiedle bloków wielorodzinnych „Wodna(ul. Olsztyńska, Owsiana), osiedle domów jednorodzinnych „Słowiańska” (ul. Białostocka, Gdańska, Przejściowa, Słowiańska, Zielona), Wyspa Giżycka, w tym: osiedle Kajki (Stary Dwór) (ul. Bema, Kajki, Konopnickiej, Orlicz-Dreszera, Reja, Słowackiego, Struga, Tuwima), osiedle wojskowe (aleja Wojska Polskiego, ul. Moniuszki), Wzgórze Świętego Brunona (ul. św. Brunona),

Wzgórze Św. Brunona z widokiem na j, Niegocin

oraz fortyfikacje Twierdzy Boyen (ul. Turystyczna),

W Twierdzy Boyen , po prawej z widokiem na amfiteatr

dzielnica przemysłowo-składowa (ul. Szarych Szeregów, Sybiraków, Trocka, Warmińska, Wileńska).

Historia  -  Początki

Herb Giżycka

Oficjalna historia grodu nad Niegocinem rozpoczyna się w drugiej połowie XVI stulecia, wtedy to bowiem książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern - Ansbach wystawił pierwszy przywilej, podnoszący osiedle nad jeziorem Löwentin (wówczas Niegocin, w zapisach w formie „Newotin”) do rangi miasta. Po dokumencie tym, który zawierał nadanie na prawie chełmińskim 35 włók ziemi i 4 włók lasu, nie licząc 4 włók pastora i 6 włók będących w posiadaniu trzech karczmarzy, zachował się jedynie strzęp bez daty. Natomiast historia osadnictwa na przesmyku w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w okolicach dzisiejszego Giżycka, sięga daleko bardziej wstecz.

Najstarszy ślad działalności człowieka – róg renifera ze śladami obróbki krzemiennym narzędziem – wydobyto nad jeziorem Popówka Mała z warstw piasku datowanych na okres sprzed około 15 tysięcy lat. W okresie przełomu epoki brązu i epoki żelaza występowały tu już liczne osady lądowe i nawodne (budowane na wbitych w dno drewnianych palach lub na sztucznie usypanych wyspach), których tak duże skupiska w Europie można, poza Mazurami, wyróżnić jedynie na Wyspach Brytyjskich.

Pierwsze wzmianki pisane o tym obszarze znalazły się już w drugim stuleciu naszej ery w dziełach Tacyta i Ptolemeusza z Aleksandrii. W ten sposób na europejską arenę dziejów weszły bałtyjsko-pruskie plemiona Galindów, Sudinów i Bartów, których tereny osadnicze graniczyły ze sobą w oklicach linii Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, znajdując się jednocześnie na trasie „bursztynowego szlaku”.

W latach 1277–1283 obszar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich opanował zakon krzyżacki. Około 1340 na brzegu Kisajna nieco na zachód od ówczesnego przesmyku łączącego owo jezioro z jeziorem Tajty (dzisiejszy Kanał Piękna Góra) rycerze zakonni wznieśli gród obronny nazwany Letzenburg, jak zrobił to wielki mistrz Dytryk von Altenburg w dokumencie określającym podział ziem dawnej Galindii między Angirburg (czyli Węgorzewo) a Letzenburg, lub po prostu Letzen. Mimo doskonałych warunków obronnych ta budowla nie miała możliwości rozbudowy ani założenia osady podgrodowej z powodu braku miejsca. Jan Plastwich, twórca pierwszej kroniki warmińskiej podaje, że „nad wielkim jeziorem imieniem Nabentine, które jest na pół mili od tej strony Leiczen w stronę Litwy”(tzn. pół mili na wschód od Leiczen, czyli Letzenburg) miał swoją siedzibę król galindzki Ysegups. Mniej więcej w okolicach roku 1392 gród relokowano właśnie tam, gdzie prawdopodobnie miał swoją siedzibę, czyli nad brzeg rzeki łączącej Niegocin z Kisajnem (dzisiejszy Kanał Łuczański) w miejsce, gdzie stoi obecnie.     

Widok na były zamek Krzyżacki

Zamek częściowo dotrwał do czasów współczesnych i został zaadaptowany na hotel. W XVIII w. okolice starego zamku na dzisiejszej Pięknej Górze nazywano Alt Lötzen lub Alt-Lötzischen Schanze, w języku polskim Stary Lec, natomiast w XIX w. Stary Zamek.

W połowie XV stulecia pod osłoną zamku zaczęła powstawać osada, założona przez osadników mazowieckich, zwana Nową Wsią. Mieszkańcy zobowiązani byli do daniny oraz innych powinności na rzecz zamku oraz do utrzymywania mostu na drodze przy Niegocinie. Z owych czasów zachował się wystawiony w 1475 dokument lokacyjny, zmieniający prawo magdeburskie, którym dotychczas rządziła się Nowa Wieś, na prawo chełmińskie, podpisany przez komtura z Pokarmina – Bernarda von Balzhofena.

Lenno Królestwa Polskiego - Na mocy pokoju toruńskiego region z miastem stanowił część Królestwa Polskiego jako lenno we władaniu krzyżackim. W 1525 wielki mistrz Albrecht Hohenzollern sekularyzował zakon krzyżacki, przyjął protestantyzm i ustanowił w Prusach świeckie księstwo, związane zależnością lenną z Królestwem Polskim. Zamek Lötzen stał się siedzibą starostów książęcych. Starania Nowej Wsi o uzyskanie przywileju miejskiego zostały uwieńczone sukcesem na początku XVII stulecia. Został on wystawiony z datą 16 maja 1612 r. przez kancelarię elektora brandenburskiego – Jana Zygmunta Hohenzollerna, sprawującego w Prusach Książęcych władzę w imieniu chorego umysłowo księcia Albrechta Fryderyka.

Herb i pieczęć miejską nadano miastu, które od tej pory przejmowało nazwę zamku – Lötzen, przywilejem z 26 maja 1612. Pierwszym burmistrzem Lötzen został Paweł Rudzki. Rozpoczął się powolny rozwój miasta, któremu sprzyjało położenie w pobliżu najkrótszych dróg łączących Lwów, Warszawę i Wilno z portami morskimi Gdańska, Elbląga, Braniewa i Królewca.

W czasie potopu szwedzkiego po klęsce w bitwie pod Prostkami, gdzie posiłkujące Szwedów wojska pruskie uległy wojskom hetmana Wincentego Gosiewskiego, na Mazury wtargnęły wspierające Polaków oddziały litewskie i tatarskie. Gród nad Niegocinem Tatarzy zaatakowali 10 lutego 1657, puszczając całe miasto z dymem. Ocalały tylko zamek, ratusz i kościół. Miasto praktycznie przestało istnieć.

W Królestwie Prus - Na mocy postanowień traktatów welawsko - bydgoskich z 1657 Polska utraciła zwierzchnictwo nad regionem i miasto odtąd było częścią państwa brandenbursko-pruskiego, przekształconego w 1701 w Królestwo Prus.

Rada miejska wystąpiła w 1690 z prośbą o zwolnienie grodu z podatków państwowych, ciężarów publicznych i zakwaterowań. Lötzen było wówczas najbiedniejszym miasteczkiem Prus Książęcych. W wyniku wielkiej epidemii dżumy w 1710 zmarła prawie cała ludność miasta.

W latach 1807–1812 Lötzen było drogą przemarszu wojsk rosyjskich i wojsk Napoleona. Od czerwca 1807 Lötzen zostało zajęte przez polskich ułanów i w mieście stacjonowały dwa polskie korpusy: generała Józefa Zajączka i Jana Henryka Dąbrowskiego.

Po wojnach napoleońskich przeprowadzono reformę administracji, która znosiła poddaństwo chłopów i zlikwidowano przymus cechowy. Dokonano także zmian w podziale terytorialnym Prus. Do 1820 siedzibą władz powiatowych był Ryn. Od tej pory starosta powiatowy zarządzał powierzonym sobie obszarem z zamku w Lötzen.

W kwietniu 1822 wybuchł największy pożar w dziejach miasta. Spłonęło niemal wszystko. Kilkakrotnie nawiedziła też miasto klęska głodu. W 1845 wizytującego Lötzen króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV powitano na granicy powiatu okrzykiem: „Chleba!”. Wstrząśnięty władca odpowiedział im po polsku. Był ostatnim Hohenzollernem władającym tym językiem.

W 1838 w mieście urodził się polski historyk, wieloletni dyrektor Ossolineum, Wojciech Kętrzyński.

Wojciech Kętrzyński (1881) , którego imieniem nazwano miasto Kętrzyn

Druga połowa XIX stulecia przyniosła poprawę jakości życia mieszkańców Lötzen. W latach 1843–1851 przeprowadzono wielkie roboty publiczne przy budowie twierdzy im. Ludwiga Leopolda Hermanna von Boyena, pruskiego marszałka polnego i ministra wojny. W latach 1854–1857 wielkie jeziora mazurskie połączono siecią kanałów, umożliwiających regularną żeglugę.

Zabytkowy most obrotowy na Kanale Łuczańskim

Powstała również gęsta sieć dróg bitych. Przez miasto przeprowadzono linię kolejową łączącą Prostki z Królewcem. Dynamicznie zaczęło rozwijać się szkolnictwo. Lötzen, za sprawą Marcina Gerssa stało się jednym z głównych ośrodków mazurskiego ruchu regionalnego.

W II i III Rzeszy - Wojna francusko-pruska i utworzenie w 1871 Cesarstwa Niemieckiego przyniosły na Mazury znaczne zmiany. Wzrosła liczba ludności z 3562 mieszkańców w roku 1871 do 6962 mieszkańców w 1910. Utworzono nowe linie kolejowe, łączące nad niegociński gród z Węgorzewem, Piszem i Oleckiem. Przeprowadzono dużo inwestycji.

W czasie I wojny światowej Lötzen dwukrotnie atakowane było przez wojska rosyjskie. Dużą rolę odegrała Twierdza Boyen, która bezskutecznie oblegana była przez oddziały rosyjskie.        

             Twierdza Boyen, po lewej z  fragmentem majdanu

W bitwie o wielkie jeziora mazurskie, jesienią 1914 i zimą 1915, w Lötzen mieściła się kwatera główna marszałka Paula von Hindenburga, późniejszego prezydenta Rzeszy. 13 lutego 1915, już po wycofaniu się Rosjan, Lötzen odwiedził również cesarz Wilhelm II.

Giżycko przed 1945- W czasie plebiscytu w 1920 roku niemal wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu głosowali za pozostaniem w Prusach Wschodnich (rozkład głosów 9 do 29378). W dwudziestoleciu międzywojennym Lötzen stało się modnym kurortem. Uruchomiono regularną żeglugę pasażerską na wielkich jeziorach mazurskich. W mieście rozbudowano sieć hoteli i pensjonatów, restauracji i kawiarni. Zbudowano elegancką przystań jachtową i pływalnię nad Niegocinem. Na wzgórzach nad Niegocinem powstała duża skocznia narciarska. Na okolicznych jeziorach organizowano liczne regaty wioślarskie, żeglarskie i bojerowe. Według spisu powszechnego z 1939 Lötzen liczyło 16 288 mieszkańców.

Ulica Warszawska, źródło: gizycko.pl

W dniu 1 września 1939 niemieckie jednostki garnizonu Lötzen ruszyły na polskie umocnienia w rejonie Narwi. W latach 1941–1944 miasto było siedzibą dowództwa naczelnego tzw. „Osttruppen”, dowodzonego przez płk. Reinharda Gehlena, twórcy służb wywiadowczych Republiki Federalnej Niemiec. Wojna przyszła do miasta nad Niegocinem pod koniec grudnia 1944 wraz z pierwszymi nalotami lotnictwa sowieckiego. Atak po lodzie od strony jeziora całkowicie zaskoczył oddziały niemieckie i zmusił je do poddania. Miasto zostało zdobyte przez jednostki 44 korpusu z 31 armii III Frontu Białoruskiego (na miejscowym cmentarzu pochowano 1715 żołnierzy radzieckich w tym Bohatera Związku Radzieckiego – płk. Połujanowa) 26 stycznia 1945 roku. Przez cztery kolejne miesiące Lötzen było niszczone i plądrowane przez żołnierzy radzieckich i polskich szabrowników.

Giżycko przed 1945 – widok na most kolejowy, kanał Łuczański oraz w tle były zamek krzyżacki

W granicach Polski -  20 maja 1945 sowiecka komendantura wojenna przekazała administrację miasta i powiatu władzom polskim. Pierwsza grupa osadników polskich przybyła do miasta 5 lutego 1945 z Białegostoku. Później zaczęli licznie napływać przymusowi polscy wysiedleńcy z Wileńszczyzny oraz innych, utraconych na rzecz ZSRR terenów dawnej Polski. Miasto zasiedlali również przybysze z Polski centralnej oraz ludność ukraińska, przesiedlona z południowo-wschodnich regionów w ramach akcji „Wisła”. Jednocześnie w 1946 rozpoczęła się akcja przesiedlania miejscowej ludności pochodzenia niemieckiego za Odrę. Ci z Mazurów, którzy nie chcieli się zgodzić na polski rodowód i spolszczenie nazwisk oraz imion, musieli emigrować. Z czasem, w kilku falach i z różnym natężeniem, doprowadziło to do prawie całkowitej emigracji ludności mazurskiej do Niemiec. Na początku 1946 miasto liczyło 4534 mieszkańców i liczba ta szybko wzrastała.

Były zamek krzyżacki -obecnie hotel St. Bruno – widok do strony Kanału Łuczańskiego

 

Fragment byłego zamku krzyżackiego – obecnie Hotel St. Bruno

XVII-wieczne skrzydło zamku krzyżackiego, po odrestaurowaniu – Hotel St. Bruno

 

Nazwa miasta

Wcześniejsze nazwy, od 1335 do 1946 roku: Letzenburg, Lezcen, Letczenburg (Letczen), Leczenburg, Leczin, Leczen,Leicze, Leiczen,Loetzen, Lechtczen, Letzenn, Lötzen,Leczen,Letzen, Lucenborgk, Leitz, Letzen, Loyzen, Loytzen, Lözen, Loezen, Loeza, Loetza, Lötzen, Loetzen, Lötzen, 1945-1946 – Łuczany.

Warto zaznaczyć, że polską odmianą nazwy Lötzen itp., używaną dawniej np. przez Mazurów był Lec, a wcześniej prawdopodobnie Liecz. W XIX w. pojawia się spolszczona nazwa Łoczany, potocznie przyjęła się nazwa Lec.

Po II wojnie światowej nosiło starą nazwę Lec, wkrótce jednak zaczęto używać nazwy Łuczany (w nawiązaniu do pierwotnej nazwy Łocze – niem. Lötzen), W sierpniu 1945 przyjęto nazwę Łuczany, która używano do 3 marca 1946 roku

Od 4 marca 1946  miasto nosi nazwę  Giżycko - na cześć Gustawa Gizewiusza (nazwisko rodowe Giżycki).