"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylkoza uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi" - Kardynał Stefan Wyszyński

Inicjatywy, dokonania, zamierzenia i propozycje

CZY SZKOLNE KOŁA MŁODYCH (GIŻYCKIE ORLĘTA) MOGĄ NADAĆ NOWY SENS MYŚLENIA O GIŻYCKU JAKO MIEŚCIE MARZEŃ?

Na zaproszenie i za akceptacją Pana Starosty Mirosława Drzażdżewskiego w dniu 25 sierpnia 2023 r. miałem okazję krótkiego spotkania się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych , nadzorowanych przez Starostwo.

Istotą tego spotkania było próbą pozyskania dyrektorów szkół dla pewnej misji przez pokazanie roli edukacyjno-wychowawczej w identyfikowaniu się młodych mieszkańców z miejscem urodzenia , mieszkania , nauki czy pracy i wizjonerskiego budowania oczekiwań by GIŻYCKO za 30,50 czy 70 lat było dynamicznie rozwijającym się MIASTEM MARZEŃ.

Organizacyjną formą takiej pedagogiczno-uczniowskiej aktywności mogłyby być Szkolne Koła Młodych -Giżyckich ORLĄT przy życzliwym wsparciu jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej czy wybranego przez młodzież nauczyciela.

Wzbudzenie w środowisku młodzieży giżyckiej autentycznego zainteresowania aktualnymi problemami Giżycka dziś i wizjonerskim widzenia w przyszłości , może być ważnym intelektualnym impulsem długotrwałych przemian społeczno-obywatelskich.

Każda osoba zainteresowana wsparciem m.in. takich zamierzeń jak w niniejszej informacji prezentujemy a podejmowanych przez stowarzyszenie GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU będzie mile widziana i oczywiście stosownie doceniona.

Więc wszystkich którym na sercu leżą sprawy miasta, zapraszam do wsparcia marzeń o wizji super Giżycka! Zapraszam również do roboczego kontaktu ze stowarzyszeniem GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU.

Stanisław Tołwiński

List otwarty do Dyrektorów... (do otwarcia i wydrukowania)

O KILKU INICJATYWACH POSZUKIWAŃ ROŻNYCH AKCENTÓW WSPARCIA ZAMIERZEŃ BUDOWANIA WIZJONERSKIEGO ZAINTERESOWANIA PRZYSZŁOŚCIĄ GIŻYCKA.

Powoli mija nasilenie ruchu turystycznego , za kilka dni rozpoczęcie roku szkolnego a przed stałymi mieszkańcami Giżycka okres jesieni, zimy i wiosny 2024 roku., przed kolejnym letnim sezonem turystycznym.

Po okresie większej aktywności usługowo -turystycznej będzie więc czas podczas coraz dłuższych wieczorów pomyśleć również o sprawach potrzeb , możliwości ale i perspektyw Giżycka – jako miasta marzeń , dla nas , naszych dzieci i wnuków.

Liczymy więc , że aktywni mieszkańcy Giżycka znajdą czas i możliwość poznania inspiracyjnych zamierzeń założycieli stowarzyszenia GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU. Niezależnie od poznania szerszych zamierzeń programowych polecamy :

Zamierzeniem jest zaproszenia dla wspólnego wypracowania przeboju promującego Giżycko jak i dekalog MIASTA MARZEŃ;

W zamiarze aktywizacją przyszłości Giżycka. Oczywiście za akceptacją dyrektorów szkół takie zaproszenie zostanie zmaterializowane w SZKOLNYCH KOŁACH MŁODYCH (GIŻYCKICH ORLĄT) funkcjonujących pod opieką i przy zaangażowanym wsparciu świadomych roli wychowawczo-obywatelskiej dyrektorów szkół i chętnymi wsparcia tej szlachetnej idei pedagogów.

Oczywiście ta śmiałość naszych propozycji jest tylko próbą pewnych inspiracji. Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne propozycje które będą służyły budowaniu wizjonerskiego widzenia GIŻYCKA jako MIASTA MARZEŃ . Wszelkie inne propozycje będą dla nas cenne i wartościowe jako wzmocnienia inicjatyw realizacyjnych.

Poszukiwanie naukowo-dydaktycznego wsparcia dla wizji MIASTA MARZEŃ!

Zamiar budowania wizji miasta marzeń jest wyjątkowo poważnym , ambitnym i wszechstronnym przedsięwzięciem.

W naszej obywatelsko-samorządowej wizji MIASTA MARZEŃ XXI WIEKU chcielibyśmy mieć możliwość wsparcia uczelnianych kierunków kształcących w zakresie: inżynierii środowiska (ekologii), ochrony zasobów przyrodniczych, planowania przestrzeni, architektury krajobrazu, urbanistów , architektów czy specjalistów budownictwa, energetyki cieplnej oraz technologii energii odnawialnej.

W budowaniu modelowej wizji środowiska miejskiego , nie możemy zapomnieć o obywatelach MIASTA MARZEŃ więc oczekiwalibyśmy również wsparcia Uczelni kształcących: socjologów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, głównie w trosce o ich bezpieczeństwo socjalno-zdrowotne.

Na zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 22 lutego 2023 roku dokonano oceny rozpoznania Uczelni planowanych do zaproszenia - zainteresowania projektem naszego Stowarzyszenia.

Ze względu na wstępną oceną środowisk akademickich postanowiono skoncentrować się głównie na uczelniach z : Białegostoku, Gdańska, Olsztyna , Warszawy , prowadzących nauczanie w profesjach mogących być wykorzystane do realizacji wizji projektu GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU.

W wyniku żmudnej pracy - penetracji portali internetowych zostało zaakceptowane zestawienie 20-stu uczelni , w którym zaprezentowano edukowane specjalności, dane kontaktowe , nazwiska Rektorów i Dziekanów. Pełne dane znajdują się w dokumentacji Stowarzyszenia.

W wyniku omówionego rozpoznania Uczelni kształcących w interesujących dziedzinach – przydatnych przy realizacji zamierzeń Stowarzyszenia postanowiono :

  • Przygotować listy – eleganckie pisma do Rektorów uczelni zapraszających do zainteresowania się nowatorskim – jeszcze na razie jedynym tego typu w Polsce projektem rozwojowo-obywatelskim pn. GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU. Intencją takiego zwrócenia się do Rektorów jest/powinno być pozyskanie uczelni do patronowania idei i jej wspierania pracami przejściowymi, magisterskimi czy nawet doktoratami.

  • Omówić z Burmistrzem Giżycka Panem Wojciechem Iwaszkiewiczem formę usankcjonowania patronatu – współpracy Uczelni z miastem Giżycko w projekcie GIŻYCKO MARZEŃ .

Mając to na względzie w dniu 14 kwietnia zostały skierowane pisma do 20-stu Rektorów z informacją o zamierzeniach Stowarzyszenia i z zaproszeniem do naukowo dydaktycznego budowania wizji miasta marzeń z horyzontem 30,50 czy 70 lat.. Teraz oczekujemy na odzew - zainteresowanie wybranych uczelni.

Tekst pisma - listu do Rektorów

W trosce o przyszłość Giżycka!


W Urzędzie Miasta z inicjatywa Pana Burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza  trwają przygotowania do opracowania strategii miasta na lata 2023-2030 . Mając to na względzie Stowarzyszenia GIZYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU kierując się celami swojej działalności jest żywotnie zainteresowane zasygnalizowanie spraw które sądzimy za perspektywicznie ważne w rozwoju i funkcjonowaniu miasta.

By  sformalizować  przemyślenia naszego stowarzyszenia , zostało skierowane pismo do Burmistrza Giżycka z zasygnalizowanie ośmiu problemów godnych zauważenia w przygotowywanej strategii do roku 2030. Sądzimy również , że byłoby  dobrze aby inne stowarzyszenia dołożyły się z propozycjami , które może zostały niedocenione lub pominięte w naszym wystąpieniu.

Do otwarcia , pobrania a może i wsparcia?

Zamierzenia programowe stowarzyszenia

GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU

W dniu 4 listopada 2022 na zebraniu członków stowarzyszenia któremu przewodniczył Pan Wacław Strażewicz przyjęto  3 nowych członków. Głównym tematem tego zebrania było rozważenie i w bardzo konstruktywnej dyskusji osób myślących  o przyszłości naszego miasta określenie KIERUNKÓW  PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYCH STOWARZYSZENIA „GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU” , jako własnych wskazówek swojej przyszłościowej aktywności.

A jakie kierunki uznano za pożyteczne dla realizacji zamierzeń stowarzyszenia?

I.  DZIAŁANIA INFORMACYJNE I POPULARYZUJĄCE SENS UTWORZENIA STOWARZYSZENIA .

II.  BUDOWANIE DOCELOWEJ WZJI URBANISTYCZNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I EKOLOGICZNEJ  OBSZARU MIASTA.

III. DZIAŁANIA  SPOŁECZNO – OBYWATELSKIE I EDUKACYJNE .

IV. POSZUKIWANIE KIERUNKÓW DZIAŁALONOŚCI EKONOMICZNO- GOSPODARCZEJ W  EKOLOGICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA.

V.  WYDARZENIA WZBUDZAJACE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE ZAINTERESOWANIE GIŻYCKIEM – IMPREZY BUDUJĄCE WIZERUNEK WYJĄTKOWEGO MIASTA  - PROMUJĄCE  GIŻYCKO.

VI. INNE ELEMENTY WSPIERAJĄCE DOCELOWE ZAMIERZENIA STOWARZYSZENIA BUDUJĄCEGO WIZERUNEK GIŻYCKA-MIASTA MARZEŃ.

VII. SYSTEMATYCZNE POZYSKIWANIE NOWYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  (SZCZEGÓLNIE  MŁODYCH) I PRZEKSZTAŁCENIE - ZMIERZANIE DO ZMIANY SYTUACJI PRAWNEJ (Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ) I ZAREJESTROWANE W KRS.

Każdy z tych kierunków ma swoje robocze rozwinięcie, co prezentujemy w linku poniżej.  

Członkowie Stowarzyszenia GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU przyjmując kierunki programowe , uznali je za intencyjną formę  pokazania planowanych  dróg realizacji swej „miłości” do MOJEGO/NASZEGO GIŻYCKA.

Mając na względzie  przyszłościowe zamierzenia na rzecz miasta marzeń, stowarzyszenie deklaruje wsparcie i swoją współprace z obecnym i każdym następnym Burmistrzem Miasta  (niezależnie od reprezentowanej opcji), który jako gospodarz miasta z obywatelskiego wyboru, będzie chciał pracować dla przyszłościowej wizji stałego awansu Giżycka!!!

To również oznacza, że   zamierzamy - chcemy być społecznym , wolontariackim wsparciem  mądrych i z wyobraźnią, każdych władz samorządowych miasta  naszych marzeń.

Więcej i do pobrania: Kierunki programowe