"Niemała mądrość może mówić, lecz największa - może czynić" - Andrzej Maksymilian Fredro

Naszym zdaniem – formuła publicznych wypowiedzi

Warto marzyć o ... GIŻYCKU – MIEŚCIE MARZEŃ XXI WIEKU?

Autor: Stanisław Tołwiński

Zgodnie z zapowiedzią w kwietniowej publikacji  na łamach Głosu Ziemi Giżyckiej w art.  MIASTO MOICH MARZEŃ ..., chciałbym  kontynuować „zarażanie”  mieszkańców Giżycka , właśnie sprawczymi marzeniami o przyszłościowej wizji wyjątkowego Giżycka.

Zapewne Państwo z własnych doświadczeń wiecie , że marzenia pomagają generować cele, dają motywację dlaczego trzeba o nie walczyć. I chociaż ich realizacja może być trudna, jednak może prowadzić do szczęścia zarówno osobistego, zawodowego czy lokalnego środowiska społecznego.

Wg Victora Hugo-„Nic tak nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia”. Tak widział i twierdził francuski pisarz, poeta, dramaturg i polityk, znany jako czołowy przedstawiciel romantyzmu francuskiego.

Natomiast wg Eleonory Roosevelt, byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych (żony 32 Prezydenta USA), działaczki na rzecz praw człowieka, dyplomatki i publicystki-„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.

Otóż to! Właśnie wiara w możliwość wypracowania wizji wymarzonego miasta , konsekwentnie rozwijającego się, pięknego  i wyjątkowego pod wieloma względami Giżycka, za 30, 50 czy 70 lat, była motywem dla inicjatorów założenia stowarzyszenia GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU.

Głównym  zamierzeniem założycieli jest/było obywatelskie zainspirowanie - poruszenie intelektualnych rozważań mieszkańców Giżycka i ich przedstawicieli w samorządzie (burmistrza, radnych) na rzecz ewidentnej potrzeby pracowania i wypracowania, na dziesięciolecia, długofalowej wizji miasta  marzeń.... WIĘCEJ

 

Pełna publikacja w Głosie Ziemi Giżyckiej

Miasto moich marzeń …Giżycko!

 Autor: Stanisław Tołwiński

Ponad 150 lat temu , gdy w 1867 roku francuski pisarz Juliusz Verne opublikował swoją powieść „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” a następnie w latach 1869/70 dwa tomy kolejnej powieści „Dwieście tysięcy mil podmorskiej żeglugi” , przyjęto te ciekawe i bardzo poczytne powieści jak absolutną fantastykę... WIĘCEJ

Pełna publikacja w Głosie Ziemi Giżyckiej

Głos w dyskusji

Jedną z trosk Stowarzyszenia GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU, jest i zawsze będzie budowanie reputacji naszego miasta oraz jego jak najlepsza promocja. Szczególnie takimi elementami czy obiektami które mają swoja i wyjątkową historię.

Taką propozycją są/mogą być rozważania i sugestie zawarte w poniższej wypowiedź Pana Bohdana Makowskiego – zatroskanego poszukiwaniem nowych i atrakcyjnych form promocji.

Uwzględniając elementy naszej codzienności wplatane w całokształt usług turystycznych w chwili obecnej można doszukać się miejsc, które określić można jako nie w pełni wykorzystane w systemie promocji naszego regionu. Niewątpliwie takim miejscem jest Most Obrotowy na Kanale Łuczańskim (Giżyckim). Pomijając fakt, czysto techniczny - jest to jeden z dwóch mostów tego typu w naszym Kraju, należy mieć na uwadze sam przebieg otwierania i zamykania mostu. W chwili obecnej ma on charakter typowo funkcjonalny. Szlabany opuszczone, most obrócony, światła zielone lub czerwone i po chwili analogicznie nastąpi jego otwarcie. Fakt ten, co można potwierdzić w trakcie naocznych obserwacji skupia zainteresowanie turystów. Nie tylko tych „na wodzie” ale również spacerowiczów, gości okolicznych hoteli a nawet i mieszkańców. .

Więcej z możliwością wydrukowania: POBUDZENIE MŁODZIEŻY DO PROMICJI GIZYCKA